Details
The Manor Kashipur Hotel Kashipur Facade 1 The Manor Kashipur Hotel

The Manor, Kashipur

The Manor Kashipur Hotel is among the best hotels located near Chaiti Chauraha, Bazpur Road, Kashipur­.